• Українська
  • Русский

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИ

Фашистка Германия ни върна по — голямата част от заграбените български земи от нашите съседи.
А благодарение на «братската ,славянска , православно християнска » Русия ние българите сме загубили през 19 и 20 век 93,4 х.км2 вековни български земи с около 3 милиона души население!
И не само това:

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИ

Днес Русия активно спомага на Сърбия да заграби ако може и Пиринския край към поробената Вардарска Македония!
Даже търси начин чрез имотни тарикатлъци да ни окупира Черноморието!

БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИ.

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИ!

БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИ

http://www.ukr.life/news-ru/politics-news-ru/blgarski-istoricheski-paraleli/

Наистина «каква голяма братска славянска , православно християнска обич» !!!

snap_isAutoPosted:
1
intense_post_subtitle:
intense_post_single_template:
intense_featured_gallery:
intense_featured_image_type:
standard
intense_image_shadow:
null
intense_hover_effect_type:
null
intense_hover_effect:
0
intense_featured_audio_url:
intense_featured_video_type:
intense_featured_color:
dsq_thread_id:
5324966376
snap_MYURL:
snapEdIT:
1
snapFB:
s:1190:"a:3:{i:0;a:14:{s:2:"do";s:1:"1";s:9:"timeToRun";s:0:"";s:8:"postType";s:1:"I";s:10:"AttachPost";s:1:"2";s:10:"SNAPformat";s:18:"%TITLE% %SITENAME%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:4:"doFB";s:1:"1";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:33:"1457135507899312_1901008986845293";s:5:"pDate";s:19:"2016-11-22 21:35:16";}i:2;a:14:{s:2:"do";s:1:"1";s:9:"timeToRun";s:0:"";s:8:"postType";s:1:"A";s:10:"AttachPost";s:1:"2";s:10:"SNAPformat";s:18:"%TITLE% %SITENAME%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:4:"doFB";s:1:"1";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:31:"309528605877635_674472486049910";s:5:"pDate";s:19:"2016-11-22 21:35:09";}i:1;a:14:{s:2:"do";s:1:"1";s:9:"timeToRun";s:0:"";s:8:"postType";s:1:"I";s:10:"AttachPost";s:1:"2";s:10:"SNAPformat";s:18:"%TITLE% %SITENAME%";s:9:"isAutoImg";s:1:"A";s:8:"imgToUse";s:0:"";s:9:"isAutoURL";s:1:"A";s:8:"urlToUse";s:0:"";s:4:"doFB";s:1:"1";s:11:"isPrePosted";s:1:"1";s:8:"isPosted";s:1:"1";s:4:"pgID";s:31:"457494524432677_649934695188658";s:5:"pDate";s:19:"2016-11-22 21:35:24";}}";