• Українська
 • Русский

Скільки наскрізних ліній у Нової української школи

Мета загальної середньої освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Серед інструментів Нової української школи — компетентнісний підхід до формування змісту й організації освітнього процесу.

Спільними для компетентностей Нової української школи є:

вміння:
– читати, розуміючи прочитане
– висловлювати власну думку усно й письмово
– критично і системно мислити
– логічно обґрунтовувати свою позицію
– конструктивно керувати емоціями
– оцінювати ризики
– приймати рішення
– розв’язувати проблеми

творчість

ініціативність

здатність співпрацювати з іншими людьми.

Поняття «наскрізні лінії» запроваджене для увиразнення ключових компетентностей Нової української школи.

Чотири наскрізні лінії НУШ

Наскрізні лінії — це:

 • соціально значимі надпредметні теми, що:

– сприяють сформувати в учнів уявлення про суспільство в цілому
– розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях

 • засіб інтеграції:

– ключових і загальнопредметних компетентностей
– навчальних предметів та предметних циклів.

Їх ураховують при формуванні освітнього середовища.

1. Екологічна безпека і сталий розвиток
Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості:

 • збереження, захист довкілля
 • усвідомлення сталого розвитку
 • готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та розвитку суспільства.

2. Громадянська відповідальність
Ця наскрізна лінія покликана забезпечити:

 • розвиток соціальної й громадянської компетентностей
 • розкрити суть поняття «відповідальний громадянин» і визначити вектори його діяльності.

3. Здоров’я і безпека
Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який:

 • є духовно/емоційно/соціально/фізично повноцінним громадянином
 • дотримується здорового способу життя
 • активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

4. Підприємливість і фінансова грамотність
Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» — навчання молоді:

 • раціонально використовувати кошти
 • планувати витрати
 • заощаджувати
 • реалізовувати лідерські ініціативи
 • успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі.

 

 

Наскрізні змістові лінії:

 • спільні для всіх начальних предметів
 • є засобом інтегрування навчального змісту
 • корелюються з окремими ключовими компетентностями
 • сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня

Упроваджуючи у навчальний предмет наскрізні змістові лінії, передбачають:

 • розв’язування завдань реального змісту
 • виконання міжпредметних навчальних проектів
 • роботу з різними джерелами інформації

Джерело: pedrada.com.ua

dsq_needs_sync:
1
Tagged under

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *