• Українська
  • Русский

Менше паперів – більше діла: класний журнал та його оформлення

Як потрібно правильно заповнювати класний журнал? Розповідає експертка онлайн-конференції “Всеосвіти” Олена Удовенко.

Важливим питанням в діяльності адміністрації шкіл і, зокрема, педагогічних працівників є ведення шкільної документації. Одним із основних обов’язкових державних документів школи є класний журнал, в якому фіксуються результати досягнень учнів, відвідування, екскурсії, виконання навчальних програм тощо. 

Про заповнення класних журналів і контроль за ним розповіла Олена Миколаївна Удовенко, заступниця директора з навчально-виховної роботи школи I-III ступенів №36 імені С. П. Корольова міста Києва, спеціалістка вищої кваліфікаційної категорії, учителька-методистка. 

Оскільки журнал є документом фінансової звітності його ведення повинне чітко відповідати діючим нормативним документам, які ви можете побачити на презентації нижче:

Нормативні документи, що регулюють освітній процес у 2019-2020 навчальному році – це листи МОН, якими маємо постійно керуватися:

 Загальні вимоги до ведення класного журналу 

Інструкції ведення журналів початкової та старшої школи відрізняються, але основні загальні вимоги лишаються:

Зверніть увагу на пункт «розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до навчального плану закладу загальної середньої освіти, з урахуванням поділу класів на групи, здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи» – у початковій школі це має робити класний керівник, але погоджує заступник директора з навчально-виховної роботи. У старших класах розподіл сторінок робить керівник або заступник заступник директора з навчально-виховної роботи.

На початку року директор видає два накази: про ведення журналів, і єдині вимоги до усного і писемного мовлення в школі.

На сторінках журналу не допускаються жодні виправлення. Якщо учитель допустив помилку, наприклад, неправильно написав оцінку, то він її закреслює в клітинці і поруч або вверху пише правильно, якщо це помилка в темі уроку, то вона закреслюється повністю прямою рискою і виправлення записуються поруч, але ОБОВ’ЯЗКОВО учитель має написати пояснення на ім’я директора . Він засвідчує підписом і печаткою закладу освіти певне виправлення.

Адміністрація закладу при розподілі сторінок класного журналу має керуватися встановленими нормами:

 Розділи класного журналу 

 Списки учнів 

Списки учнів класний керівник переписує на всіх сторінках журналу без скорочень. Якщо два учні мають однакові прізвища, то додається ще й по батькові.

Щодня класний керівник відмічає відсутність учнів у вигляді дробу. Не забувайте, що всі довідки, які учень надає, обов’язково зберігаються в його особовій справі.

 Розділ «Облік навчальних досягнень учнів» 

Зверніть увагу на назви індивідуальних перевірок, які записуються з української мови та мов національних меншин вгорі на місці запису дати. Пропонується робити такі записи на початку семестру. Те, що перевіряється фронтально, записуються з правої сторони журналу і перевіряється не пізніше 10-ти денного терміну після їх виконання, але бажано на наступний урок.

 Кількість і призначення учнівських зошитів 

Перегляньте рекомендації щодо кількості і призначення учнівських зошитів з різних навчальних предметів:

  • Для контрольних робіт з української мови та мов національних меншин, української та зарубіжної літератур, математики, алгебри, геометрії, фізики, хімії, біології, географії заводяться окремі зошити;
  • З усіх інших предметів (зокрема й іноземні мови) наявність зошитів для контрольних робіт не передбачена. Аналіз контрольних робіт проводиться в робочих зошитах;
  • Контрольні зошити зберігаються у школі впродовж навчального року;
  • Аналіз контрольних робіт виконується у робочих зошитах.

 Вимоги до ведення зошитів 

Слід наголошувати учням, що в зошитах потрібно писати акуратним, розбірливим почерком, кульковою ручкою, а для оформлення таблиць чи умовних позначень використовується простий олівець.

 Розділ «Облік навчальних досягнень учнів» 

Тематичне оцінювання виставляється на основі всіх видів діяльності учнів. Проводиться орієнтовно через 8-12 уроків. Якщо учень не був впродовж місяця на заняттях і не отримав оцінки за ведення зошитів, робиться запис н/а – не атестований.

Контроль за веденням журналу здійснює заступник директора з навчально-виховної роботиНаприкінці навчального року кожен учитель у журналі на своїй предметній сторінці праворуч робить запис «Програма виконана» і ставить підпис.

ВСЕОСВІТА

intense_post_subtitle:
intense_post_single_template:
intense_featured_gallery:
intense_featured_image_type:
standard
intense_image_shadow:
null
intense_hover_effect_type:
null
intense_hover_effect:
0
intense_featured_audio_url:
intense_featured_video_type:
intense_featured_color:
Tagged under